تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای May, 2007

کاپیتالیسم و سیلانها / ژیل دلوز

ترجمه: بابک سلیمی زاده    

مجموعه طراحی های مقداد لر پور

می سی سی پی / محمود سودایی

( شعر )

 

مصاحبه با کتی آکر

برگردان: امین قضایی    الن . جی . فریدمن : مایلم مصاحبه را با رمان “دون کیشوت” شما آغاز کنم. در نوشته بخش دوم می خوانیم : ” دون کیشوت به عنوان موجودی مرده و منسوخ دیگر نمی تواند سخن بگوید .  او ( زن ) نیز  به عنوان موجودی که در  و بخشی از […]

اتوبوس نامه / نسیم داوری

نشر الکترونیک  

جاودانگان / خورخه لوئیس بورخس

ترجمه: تینا رحیمی    

بر علیه زبان متعارف: زبان بدن / کتی آکر

ترجمه: امین قضایی