تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای December, 2007

جنبش دانشجویی «ممکن» است / محمد ایزدی

 

بیانیه هنر مسلّح

  “پدرانمان در گذشته به صدای توپ رقصیده اند . اکنون رقص اندوهبار ، موسیقی قوی تری می طلبد : دینامیت بگذاریم ، دینامیت بگذاریم .” ( ماری کنستان – کفاش انقلابی فرانسوی قرن نوزدهم )   ما از هنر هیچ سر در نمی آوریم مگر آنکه ابزار تبلیغاتی یک مبارز باشد. یک کالا اگر […]

کاربرد وقت آزاد / بین الملل موقعیت گرایان

بین الملل موقعیت گرایان ۱۹۶۰ ترجمه : بابک سلیمی زاده   سطحی ترین و همیشگی ترین ابتذال مکرّر جامعه شناسان متمایل به چپ سالهای اخیر این است که می گویند فراغت در جوامع سرمایه داری مترقی به عاملی عمده بدل شده است. این بی مزّه گی و ابتذال پایه ی مباحثات له یا علیه اهمیت […]

جنبش چپ دانشجویی به مثابه ی هنر اجرایی / مهدی سلیمی

این نوشتار در واکنش به دو دیدگاه نادرست در قبال جنبش چپ دانشجویی است که اخیرا شاهد آن بودیم. نویسنده ی این سطور از طرفی واکنش رسانه ها به این حرکت دانشجویی چه در تحریف کردن و چه در مخالفتشان با آن از لحاظ جامعه شناسی و از طرفی دیگر واکنش هنرمندان رسمی و دولتی- […]