تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای August, 2009

ویرانه / نمایشنامه ای از سارا کین

ترجمه: م س

توارث و مبادله / امین قضایی

دو روش برای انتقال مالکیت وجود دارد : توارث و مبادله. این دو شیوه ی انتقال مالکیت دو نظام سیاسی کاملا متعارض را نیز بازتولید می کنند :منطق های توارث ، انتقال ثروت از پدر به پسر در نمود سیاسی خود منجر به منطق استبداد و پادشاهی یعنی انتقال قدرت در یک سلسله ی دودمانی […]

بی‌حرکت خطرناک / داستانی از محمد مهدی نجفی

بیشتر از این‌که شبیه کسی باشد شبیه چیزی شده بود. شبیه کاناپه، کمد دیواری، یا جالباسی. نه، نه! بیشتر شبیه پایه‌ی سرمی بود که دمر افتاده باشد. حتا لگن دستشویی از او بیشتر شبیه کسی بود. دهانه‌ی گردش او را به یاد شکم پدرش می‌انداخت. چه بزرگ بود و گرد! تنها چیزی که از او […]

به سوی آنارشیسم / مجموعه مقالاتی از اریکو مالاتستا

ترجمه: نسیم روشنایی فهرست مطالب: به سوی آنارشیسم دموکراسی و آنارشی انقلاب در عمل انگاره ی حکومت خوب مبارزه ی طبقاتی یا نفرت طبقاتی