تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای December, 2009

گور دست جمعی / شعری از محمد مهدی نجفی

( شعر )

  در شهریوری که شهرم را گرفت شوهرم شهره‌ی آفاق شد و زنم با سبیل‌هایم رفت من ماندم و چپقی که چاق نمی‌شد تا سر زند از افق و دهانم جایی بین دندان‌هایم قفل. آنگاه، خورشید به شع‌شع افتاد و آسمان به لع‌لع زمین دهان گشود و خمیازه کشید مردان و زنان برهنه، با سر […]

برنامه زمانی دوره دوم آکادمی موازی

برنامه ی زمانی دوره دوم آکادمی موازی شروع کلاسها از بیست و دوم آذرماه/ یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۳۰/۴ محل برگزاری: دانشکده علوم اجتماعی تهران یکشنبه ها: ماتریالیسم تاریخیوروش شناسی مارکسیستی/ درس-گفتگو با مهران حاتمی در این مجموعه مباحث هدف، توصیف و اجرای ماتریالیسم تاریخی به مثابه ی یک روش است. […]

The Politics of Poem / Babak Salimizadeh

Translated into English by Alireza Mahvelati pdf version   There are 3 types of poets: first the one who composes poems to refind some thing lost. He/she has lost something and feels nostalgic about it. He/she says that playing games with language to me is the zone to overcome the father and being embraced by […]

Urine Analysis / Babak Salimizadeh

( شعر )

Translated into English by Alireza Mahvelati pdf version   Realeaaaaaaaaaaaaaaaaased….. As urine analysis Settling upon into clouds…me…. Looking forward to the end of work… Jumped down from the moon… It is me With my violate sport shoes With my neck‐like wing that is my shawl The coffin of my dead foot that are my shoes […]