تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2010

مرخصی برای چند روز / نمایشنامه ای از رئوف دشتی

نشر الکترونیک مایند موتور    

مازوخ و ادبیات / ژیل دلوز

ترجمه: بابک سلیمی زاده مازوخ نه دستاویزی برای روان پزشکی یا روانکاوی است، و نه حتی فیگور برجسته و خاص مازوخیسم. چراکه فاصله ی خود با تمامی تفاسیر بیرونی را حفظ می کند. نویسنده بیشتر یک پزشک است تا بیمار، او یک تشخیص پزشکی را ارئه می دهد، اما آنچه مورد تشخیص قرار می دهد جهان است؛ بیماری را قدم […]

ون گوگ: مناطق حاره ی بی نوایی / بابک سلیمی زاده

  مردی که خود را در میان دیگران می یابد رنج می برد، زیرا نمی داند که چرا یکی از این دیگران نیست ژرژ باتای   در دوره ای که هنر بیش از پیش به سرگرمی و مهمتر از همه به «فعالیتی فرهنگی» بدل شده است، تنها اشاره به هنرمندی که گوش خود را می بُرد (ون گوگ) یا نویسنده ای که […]

تاملاتی بر «درونْ برون بودگیِ» شعر / آرش قربانی

    برخی گزاره ها که در بسیاری از گفته ها و متن های ما به عنوان شاعر و منتقد دیده می شود: گزاره هایی همچون :«من دیگر شاعر نیمایی نیستم»، «من محکوم می کنم!»، «من این را شعر نمی دانم!» تنها در سطح یک گزاره و در دنیای واژه ها باقی نمی مانند. آن […]