تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای March, 2013

طراحی‌های رئوف دشتی

مرخصی برای چند روز / نمایشنامه ای از رئوف دشتی

نشر الکترونیک مایند موتور    

چرا گورخر نمرده است؟ / آرش قربانی

یادداشتی بر یک نقاشی رئوف دشتی   یک صندلی و آن سو یک گورخر بدون سر. یک گور خر که بدون سر هم همچنان یک بدن کامل است. گورخری که به راحتی و چابکی هر گورخر دیگری می دود. هیچ نیازی به یک سر ندارد. سر در جایی دیگر ساخته می شود ( درست مثل […]

باغ مخفی / نقاشی هایی از رئوف دشتی

من و یوزی / مجموعه داستان رئوف دشتی

رطوبت / نمایشنامه ى رئوف دشتى

نشر الکترونیک  

پر از برگ پر از پرنده / نمایشنامه‌ای از رئوف دشتی

 

نقاشی های رئوف دشتی