تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2011

گستاخی، ساختگی یا ذاتی؟ / بهمن محمدی

به بهانه­ ی نمایشگاه هادی علیجانی در گالری آران هادی علیجانی از آن جمله هنرمندانی ست که به واقع بسیاری از مناسبات اجتماعیِ رایج را بر نمی­تابد. امّا امروزه این هنجارگریزی در جوامعِ هنری موردِ استثناء و غریبی نیست. با توجه به مشروعیّت یافتنِ بسیاری از رفتارهای ولنگارانه در عرصه­ی هنرهای تجسمی می توان گفت […]

نقاشی هایی از هادی علیجانی

نقاشی‌هایی از هادی علیجانی