تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2023

بی‌وزنی / برنار کَش

ترجمه: پویا غلامی [1]       پیشگفتار این کتاب دسته‌بندی‌کننده‌ی تصویرهاست. مشتاق دسته‌بندی تصاویری هستیم که زندگی‌های روزمره‌مان را می‌سازند، و از میان­شان، تصویرهای معمارانه نقطه‌ی شروع مناسبی به نظر می‌رسند، چه آنها در واقع آن بافت شهری را تعیّن می‌بخشند که تمام‌ تصاویر دیگر را درون خود تا[2] کرده است. ابتدا واژه‌ی «تصویر» […]

گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی پس‌زمینه‌های ایلیاتیِ زنِ سَرمتی نزد مازُخ / پویا غلامی

نشر الکترونیک مایندموتور  

کتی آکر و دزدان دریایی

نشر الکترونیک مایند موتور (قطعات مصاحبه، مکاتبه، مقاله) کتی آکر، مک‌کنزی وارک، استیون شویرو، و دیگران ترجمه: پویا غلامی