تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2023

ظلمتِ الهی / یوجین تکر

ترجمه: آری سرازش، رامین اعلایی     نزد من ظلمت الوهیت فزون‌تری دارد… – ادوارد یانگ، تأملات شب   § ظلمت و وحشت به گمانم تقریباً همه‌کس می‌توانند احساس «ترس‌خوردگی از تاریکی» را تجربه کنند. از این رو شکی نیست که ظلمت ژانر وحشت را ــ‌از اولین نمونه‌های رمان گوتیک و شعر مکتب گورستان[1] گرفته […]

ژنوم جهانی / یوجین تکر

ترجمه: بابک سلیمی زاده     زیست‌تکنولوژی و جهانی‌شدن   صحبت از «مبادلات زیست‌شناختی» انواع تصاویر غریب را برمی‌انگیزد. در دورانی که ایدز و زیست‌تروریسم بر عناوین تسلط می‌یابد، ممکن است اکثر ما گرایش یابیم که از مبادلات زیست‌شناختی به نفع کردارهای گوناگون تدافعی یا پیشگیرانه اجتناب کنیم. با اینحال مبادلات زیست‌شناختی همواره در بخش‌های […]