تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای June, 2017

تعلیق / ماری آنا

film-practice by Mary Ana دانلود مستقیم (۷۷۰ MB) مشاهده در YouTube متن مرتبط: یکشنبه‌ی انتظار Related text: Sunday of Suspense (ENG).pdf

بیشه / کاری از ماری آنا

(film-practice (15 min دانلود مستقیم (۷۰۰ MB) مشاهده در YouTube   شن عزیز امروز به مرزها فکر می‌کردم. مرزهایی که نوشتن این نامه را ممکن می‌کنند. در این مرزها من مردمی را دیدم در هیاهو، در حرکت. مردمی که مرز میان بیرون و درون را بر هم می‌زنند. و فکر می‌کردم که چگونه نامه‌ی عاشقانه […]

بافندگان / ماری آنا

(film practice (10 min توضیح: در این فیلم تلاش کردم با الهام از عملِ بافتن، تمرین هایی در ایجاد برخی اتصالات و شبکه ها میان زنان و زیست آنها انجام دهم. دانلود مستقیم [۲ GB] مشاهده در youtube