تماسآرشیوخانهجستجو


دسته بندی

بایگانی موضوعی: "تصویر"

مقاومت زندگی است

a film-practice by Mary Ana دانلود ویدئو لینک YouTube قصد داشتم فیلمی در مورد مهمان‌نوازی بسازم. با این‌حال، برقراری ارتباط با نهادهای اجتماعی جهت تدارک یک فیلم، من را بیشتر با شیوه‌های هنجاریِ شناخت، روابط فرهنگی مسلّط، تبعیض، بیگانه‌هراسی و سانسور روبرو می‌کرد. این که تا چه حد باید فرمهای هنجاریِ ارتباطاتِ اجتماعی را بپذیری […]

بیهودگی / Aberrant Symposium of Friends

video-practice, February 2013 دانلود ویدئو (Meaninglessness (Aberrant Symposium of Friends

تداومِ دید / مجتبی حق جو

video دانلود ویدئو

مجموعه نقاشی / پریسا حقیقی

بیشه / کاری از ماری آنا

(film-practice (15 min دانلود مستقیم (۷۰۰ MB) مشاهده در YouTube   شن عزیز امروز به مرزها فکر می‌کردم. مرزهایی که نوشتن این نامه را ممکن می‌کنند. در این مرزها من مردمی را دیدم در هیاهو، در حرکت. مردمی که مرز میان بیرون و درون را بر هم می‌زنند. و فکر می‌کردم که چگونه نامه‌ی عاشقانه […]

مجموعه نقاشی / پرستو فتاحی

بافندگان / ماری آنا

(film practice (10 min توضیح: در این فیلم تلاش کردم با الهام از عملِ بافتن، تمرین هایی در ایجاد برخی اتصالات و شبکه ها میان زنان و زیست آنها انجام دهم. دانلود مستقیم [۲ GB] مشاهده در youtube

مجموعه چاپ دستی / مجتبی حق جو