تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2011

پرونده ی «رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران» منتشر شد

. پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران منتشر شد. برای دسترسی به صفحه ی ویژه ی حلقه ی فکری به این آدرس مراجعه کنید :: فهرست مطالب :: درون و بیرونِ بَیَل / بابک سلیمی زاده زنده باد زندگی به همان ترتیبی که جریان دارد / مهدی سلیمی آن موجود عجیب و غریب موبور در ادبیات دهه چهل/ […]

خواندنِ یک مبارزه / بابک سلیمی زاده

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ::   صفحاتِ گم شده: اگر حذف صفحاتی از کتاب، جابجا کردن آنها، و یا چاپ چند برگه ی سفید در میان رمان، جزئی از تمهیدات زیباشناختیِ رمان پست مدرن غربی ست، برای نویسنده ی ایرانی این نه فقط امری زیباشناختی بل امری اجتماعی و تاریخی بوده است. برای او این نه یک تمهید ادبی، […]

تهیدستان شهری: سیاست و ادبیات داستانی در دهه چهل/ وحید ولی زاده

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ::  

مبارزه ای سپرده به زمین / سینا فاضل پور

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران :: قطعاتی درباره سه داستان از بیژن نجدی   ۱ سوژه ی داستان های نجدی چیزی جز بدن نیست: برای رسیدن به این سوژه خواننده می بایست نه تنها محافظه کار، بلکه (و مهم تر از آن) بی پروا باشد؛ محافظه کار به این دلیل که مبادا به این بدن […]

آن موجود عجیب و غریب موبور در ادبیات دهه چهل/ وحید ولی زاده

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ::

زنده باد زندگی به همان ترتیبی که جریان دارد/ مهدی سلیمی

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ::   قبل از هر چیز باید دید که پرداختن به تاریخ ادبیات و اساساً گونه­ای گذشته­نگری -که موضوع کلی این پرونده فکری ست- بر مبنای کدام ضرورت شکل می­گیرد؟ بویژه اکنون که سیاست جوامع معاصر مدام به ما گوشزد می­کند که گذشته یک امر فراموش شده است. پست­مدرنیسم در […]

درون و بیرونِ بَیَل / بابک سلیمی زاده

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران :: نگاهی به داستان «عزاداران بَیَل» نوشته ی غلامحسین ساعدی