تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2016

بی‌پناهی‌های احمد پناهی پور

نشر الکترونیک مایندموتور

بافندگان / ماری آنا

(film practice (10 min توضیح: در این فیلم تلاش کردم با الهام از عملِ بافتن، تمرین هایی در ایجاد برخی اتصالات و شبکه ها میان زنان و زیست آنها انجام دهم. دانلود مستقیم [۲ GB] مشاهده در youtube

صرفاً فرهنگی / جودیت باتلر

ترجمه: بابک سلیمی زاده پیشنهاد می‌کنم دو نوع دعوی متفاوت را مورد ملاحظه قرار دهیم که اخیراً در جریان‌اند و بازگوکننده‌ی نقطه‌ی اوج تمایلی‌اند که مدت‌هاست وجود دارد.[۱] یکی اعتراض صریح مارکسیستی به تقلیل‌دادنِ پژوهش و اکتیویسمِ آن به مطالعه‌ی فرهنگ است که گاهی به عنوان تقلیلِ مارکسیسم به مطالعات فرهنگی از آن یاد می‌شود. و دیگری […]