تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2023

بی‌وزنی / برنار کَش

ترجمه: پویا غلامی [1]       پیشگفتار این کتاب دسته‌بندی‌کننده‌ی تصویرهاست. مشتاق دسته‌بندی تصاویری هستیم که زندگی‌های روزمره‌مان را می‌سازند، و از میان­شان، تصویرهای معمارانه نقطه‌ی شروع مناسبی به نظر می‌رسند، چه آنها در واقع آن بافت شهری را تعیّن می‌بخشند که تمام‌ تصاویر دیگر را درون خود تا[2] کرده است. ابتدا واژه‌ی «تصویر» […]

نقد چیست؟ مقاله‌ای درباره‌ی فضیلت فوکو / جودیت باتلر

ترجمه: بابک سلیمی زاده     ارائه‌ی یک نقد به چه معنا است؟[1] این چیزی است که، شرط می‌بندم، اغلب ما به معنایی معمولی می‌فهمیم. اما امور رنج‌آورتر می‌شوند اگر تلاش کنیم میان نقدی از این یا آن موضع و نقد به عنوان یک کردار تعمیم‌یافته‌تر تفکیک قائل شویم، نقدی که بتواند بدون ارجاع به […]

ظلمتِ الهی / یوجین تکر

ترجمه: آری سرازش، رامین اعلایی     نزد من ظلمت الوهیت فزون‌تری دارد… – ادوارد یانگ، تأملات شب   § ظلمت و وحشت به گمانم تقریباً همه‌کس می‌توانند احساس «ترس‌خوردگی از تاریکی» را تجربه کنند. از این رو شکی نیست که ظلمت ژانر وحشت را ــ‌از اولین نمونه‌های رمان گوتیک و شعر مکتب گورستان[1] گرفته […]