تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2008

از جویس به مثابه نشانه تا نشانه‌ی قدرت / اسلاوی ژیژک

ترجمه: تینا رحیمی  

لزبینیسم و فمینیسم / آن کوئت

ترجمه: تینا رحیمی  

از جویس به مثابه نشانه تا نشانه‌ی قدرت / اسلاوی ژیژک

ترجمه: تینا رحیمی    

جاودانگان / خورخه لوئیس بورخس

ترجمه: تینا رحیمی