تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2012

انقلابِ استتیکی و پیامدهای آن / ژاک رانسیر

ترجمه: بابک سلیمی زاده   طرح ریزی های خودآئینی و دگرآئینی شیلر در انتهای پانزدهمین نامه ی خود در باب تربیت استتیکیِ انسانیک پارادوکس را پیش می کشد و وعده و نویدی را مطرح می کند. او عنوان می کند که «آدمی تنها هنگامی کاملاً انسان است که بازی می کند.» و ما را مجاب میکند که این پارادوکس مستعدِ «بوجود […]

تاملی بر عدم اجماع: سیاست و استتیک / ژاک رانسیر

ترجمه: بابک سلیمی زاده این که به سیاست و استتیک تحت مفهوم عدم اجماع(dissensus) بیاندیشیم، به چه معنی ست؟ بی شک عدم اجماع مفهومی نیست که صرفاً به چیستی سیاست و استیک(aesthetics) بپردازد. این مفهوم صحنه ای نظری را نیز مهیا می سازد که بر آن می توان به خودِ سیاست و استتیک و نوع رابطه ای که ابژه های آنها را بهم پیوند می زند اندیشید. […]

تماشاگر رهایی‌یافته / ژاک رانسیر

ترجمه: بابک سلیمی زاده  

رژیم های هنری و کاستی های مفهوم مدرنیته / ژاک رانسیر

ترجمه : بابک سلیمی زاده توضیح : این مقاله ترجمه ی بخشی از کتاب «سیاستِ استتیک: توزیع امر محسوس» نوشته ی ژاک رانسیر می باشد، که بزودی توسط همین مترجم به همّت نشر چشمه منتشر خواهد شد. ژاک رانسیر فیلسوف معاصر فرانسوی، در مقاله ای که می خوانید تفکیکی میان سه رژیم از هنرها را مشخص می کند. اول، رژیم اخلاقی تصاویر، که صورت بندی […]