تماسآرشیوخانهجستجو


دسته بندی

بایگانی موضوعی: "تصویر"

مصائب ناشهروندی / کاری از پروژکتور کلکتیو

  دانلود فیلم  

Indication / ویدئویی از مجتبی حق جو

  دانلود ویدئو (212 MB)  سایه‌های درون‌ـگوشتیده و تصاویر سینمرده‌دوستانه / یزنیک یادداشتی درباره‌ی Indication (2019) مجتبی حق‌جو

کتابچه 5.1.10.60/ مجموعه آثار مجتبی حق جو

 

فارنهایت 451 / مجموعه نقاشی / ماری آنا

فیگورهای مقاومت / مجموعه نقاشی / ماری آنا

مجموعه نقاشی / سنور باپوری

مجموعه نقاشی/ ماری آنا

مجموعه نقاشی / ماری آنا

این نقاشی‌ها‌ بر اساس عکس‌هایی‌ از دو فیلم مستند از فرناند دلینی (Fernand Deligny) کشیده شده است به نام‌های‌ کوچکترین حرکات و این بچه، آنجا. این دو فیلم حاصل زندگی، تجربیات و نقشه‌نگاری‌های حرکت کودکان اوتیست (autism) توسط دلینی در اوایل دهه شصت است هنگامی که او با گروهی از کودکانِ درخودمانده به دور از موسسه‌های‌ مختلف در […]