تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای June, 2011

کتاب «ادعای آنتیگونه» / جودیت باتلر

مترجمان: امین قضایی، بابک سلیمی زاده، مهدی سلیمی     توضیح کتاب «ادعای آنتیگونه» را حدود دو سال پیش انتخاب و ترجمه کردیم. چراکه احساس همدلی میکردیم با جودیت باتلر که در «ادعای» آنتیگونه قسمی از اجرای سیاستِ زنانه را می یافت که می توانست شکافی در اقتدار حاکم ایجاد کند. شاید به همین دلایل بود […]

شعر و سیاست / امین قضایی

> ادبیات و سیاست (حلقه فکری)   هر نقاشی همزمان یک مجسمه ساز است. او جز اینکه از مردم مجسمه های بی جان و بی خاصیتی جلوی تابلوی نقاشی اش بسازد ، کاری انجام نمی دهد. سیاست و شعر دو امر ذوالحدین هستند که انواع ادبیات در میان این دو حد افراطی جای می گیرند. آنها هر یک دو […]

منطق شیطان / کتاب امین قضایی

بازخوانی ماتریالیستی از عهد عتیق   از مقدمه ی کتاب فرمان، همزمان وسوسه ی شکستن خود را هم تولید می کند. در تخیلات سفر پیدایش ، اولین فرمان و اولین وسوسه به ترتیب به خدا و شیطان تعلق دارند. این کتاب به تشریح روان کاوانه ی سوژه به مثابه ی عرصه ی تقابل وسوسه های […]

گای دوبور، شهر مارکس و کوکاکولا

(از کتاب مارکسیسم شهری – اندی مریفیلد) ترجمه: امین قضایی

افسانه ی زمرّد سبز / امین قضایی

آیا نباید به این سئوال پاسخ دهیم که چرا اسلام رنگ سبز را به عنوان نماد خود برگزیده است؟ و چرا اسلام مرد مسلمان را از آویختن زیور آلات طلا منع کرده است و استفاده از آنرا در هنگام نماز و نیایش مکروه شمرده است؟ تنها اسطوره شناسی می تواند در پاسخ به این سئوال […]

توارث و مبادله / امین قضایی

دو روش برای انتقال مالکیت وجود دارد : توارث و مبادله. این دو شیوه ی انتقال مالکیت دو نظام سیاسی کاملا متعارض را نیز بازتولید می کنند :منطق های توارث ، انتقال ثروت از پدر به پسر در نمود سیاسی خود منجر به منطق استبداد و پادشاهی یعنی انتقال قدرت در یک سلسله ی دودمانی […]

کارل مارکس، کالاها و شهرها / اندی مریفیلد

مترجم: امین قضایی (فصل اول کتاب مارکسیسم شهری)  

فرانسه – مبارزه ادامه دارد / کتاب تونی کلیف و یان بیرشال

ترجمه: امین قضایی و بیتا صمیمی زاد از مقدمه ی کتاب انقلاب طبقه ی کارگر فرانسه به ناگهان جهان سرمایه داری را به لرزه در آورد. این شورش جو اجتماعی و سیاسی را متحول ساخت ، درست همانگونه که نخست وزیر پُمپیدودر ۲۲ می به مجلس ملی پیش بینی کرده بود: «هیچ چیز برای همیشه یکسان باقی […]