تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای May, 2011

زن یکی از نام های پدر است / اسلاوی ژیژک

ترجمه: سمانه مرادیانی

آرتو / موریس بلانشو

ترجمه: سمانه مرادیانی  

ون گوگ در مقام پرومته / ژرژ باتای

ترجمه: سمانه مرادیانی     چگونه است که چهره های برجسته، با اطمینان از قدرت باور و اقناع خویش، در میان ما پدیدار می گردند؟ چگونه است که در میانه ی ملغمه ی امکان های  بی حد، اشکالی منحصر به فرد قوام می گیرند، تلألویی نابه هنگام از خود ساطع می کنند، نیروی مجاب کننده ای که هر […]

مصاحبه با ژرژ باتای درباره ی ادبیات و شر

ترجمه: سمانه مرادیانی باتای در پیش گفتار ادبیات و شر (La Littérature et le Mal, 1957) می گوید « ادبیات بی گناه نیست، او گناه کار است و باید بر این خصلت خود صحه گذارد.» در این اثر کلمه، گوشت، و شیطان با تیزنگری ژرفی در آثار چند نویسنده ی بزرگ بررسی و وانموده شده اند: […]

الجزایر / کتی آکر

ترجمه: سمانه مرادیانی مجموعه­ ای از اوراد، چراکه هیچ چیز دیگری کارگر نیست زمین الجزایر در این گنداب امریکا زندگی صورتی­ رنگی ست  

در ستایش هویّتِ در مصاف با هویّت‌ها / فلیکس گتاری

مصاحبه‌ای با ژان-شارل ژمبون و ناتالی منیان ترجمه: سمانه مرادیانی  

لولو / نمایشنامه‌ای از کتی آکر

مترجم: سمانه مرادیانی   توضیح مترجم: این متن قطعه‌ای از رمان “دون‌کیشوت” است که کتی آکر آن را در قالب نمایشنامه به رشته‌ی تحریر در آورده است. او در توضیح این رمان در گفتگویش با الن.جی.فریدمن می‌نویسد: “من یک رونوشت واقعی از دون کیشوت داشتم و به عنوان نوعی شوخی، آنرا از فیگوری مردانه به زنانه تغییر […]