تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2023

کتی آکر و دزدان دریایی

نشر الکترونیک مایند موتور (قطعات مصاحبه، مکاتبه، مقاله) کتی آکر، مک‌کنزی وارک، استیون شویرو، و دیگران ترجمه: پویا غلامی  

الجزایر / کتی آکر

ترجمه: سمانه مرادیانی مجموعه­ ای از اوراد، چراکه هیچ چیز دیگری کارگر نیست زمین الجزایر در این گنداب امریکا زندگی صورتی­ رنگی ست  

لولو / نمایشنامه‌ای از کتی آکر

مترجم: سمانه مرادیانی   توضیح مترجم: این متن قطعه‌ای از رمان “دون‌کیشوت” است که کتی آکر آن را در قالب نمایشنامه به رشته‌ی تحریر در آورده است. او در توضیح این رمان در گفتگویش با الن.جی.فریدمن می‌نویسد: “من یک رونوشت واقعی از دون کیشوت داشتم و به عنوان نوعی شوخی، آنرا از فیگوری مردانه به زنانه تغییر […]

مصاحبه با کتی آکر

برگردان: امین قضایی    الن . جی . فریدمن : مایلم مصاحبه را با رمان “دون کیشوت” شما آغاز کنم. در نوشته بخش دوم می خوانیم : ” دون کیشوت به عنوان موجودی مرده و منسوخ دیگر نمی تواند سخن بگوید .  او ( زن ) نیز  به عنوان موجودی که در  و بخشی از […]

بر علیه زبان متعارف: زبان بدن / کتی آکر

ترجمه: امین قضایی