تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای February, 2014

مقدمه‌ی مارک سیم بر ضدّ ادیپ: اسکیزوفرنی و سرمایه‌داری

مترجم: رفیق نصرتی « باید در ایگو-های‌مان بمیریم و باز در توده‌ها متولد شویم، نه دور از هم و در خود مسخ شده؛ بلکه با حفظ فردیت در ارتباط با هم.» هنری میلر، سکسوس ضد- خود[۱] « در صندلیِ راحتی که روانکاو فراهم کرده‌ است لم دهید و سعی کنید از هر دری حرف بزنید. روانکاو، […]

در ستایش هویّتِ در مصاف با هویّت‌ها / فلیکس گتاری

مصاحبه‌ای با ژان-شارل ژمبون و ناتالی منیان ترجمه: سمانه مرادیانی  

بسوی آزادی / فلیکس گتاری و ژیل دلوز

ترجمه : بابک سلیمی زاده     تفاوت ها میان امر فردی و امر اجتماعی رخ نمی دهند، چراکه نزد ما میان این دو تفاوتی وجود ندارد. هیچ سوژه ی گفتن(enunciation) ای در کار نیست، بل هر نام خاص امری جمعی ست، هر سرهم بندی، پیشاپیش امری جمعی ست. تفاوتها به هیچ وجه میان امر طبیعی و امر مصنوع […]

یک یا چند گرگ ؟ / ژیل دلوز و فلیکس گتاری

فصلی از کتاب هزار فلات ترجمه‌: بابک سلیمی زاده آن روز، مردِ گرگ‌آذین* با خستگى از روى تخت روانکاوى بلند شد. او مى‌دانست که فروید نبوغ خاصی در تند گذشتن از کنار حقیقت و نادیده انگاشتن آن، و سپس پر کردن جاهاى خالى با تداعی‌ها دارد. او مى‌دانست که فروید چیزى درباره‌ى گرگها، و مقعدهاى این مساله […]

محتوا و بیان / ژیل دلوز و فلیکس گتاری

فصل اول کتاب «کافکا: بسوی ادبیات اقلیت» ترجمه: مهدی سلیمی  

فرایند / ژیل دلوز و فلیکس گتاری

ترجمه: بابک سلیمی زاده   > توضیح : متن زیر از کتاب ضد ادیپ انتخاب شده است. در این متن دلوز و گتارى با پیش کشیدن تفاوت بنیادین نوروز (neurosis) و پسیکوز (psychosis) که مساله اى مهم در بحث روانکاوى ست، به طرح مفهوم مشهور خود یعنى “فرایند” مى رسند. طبق مباحث روانکاوى، فرد نوروتیک با پشت سر […]

مى ۶۸ رخ نداد / ژیل دلوز و فلیکس گتارى

ترجمه : بابک سلیمی زاده در پدیده هاى تاریخى مانند انقلاب ۱۷۸۹، کمون [پاریس]، انقلاب ۱۹۱۷، همیشه یک بخش از رویداد هست که به جبرگرایى اجتماعى و یا سلسله مراتب على غیرقابل تقلیل است. تاریخ نگاران چندان به این نکته علاقه مند نیستند : آنها بعد وقوع امر واقع دوباره از علیت آن مى گویند. […]

چگونه خود را بدنی بدون اندام بسازید؟ / ژیل دلوز و فلیکس گتاری

ترجمه : بابک سلیمی زاده در هر صورت شما یکی (یا چندتا) دارید. آنقدر نیست که پیشا موجود یا حاضر آماده باشد، هرچند در حالاتی بخصوص از پیش موجود است. در هر صورت شما یکی را اختیار می کنید. بدون آن نمی توانید میل بورزید. در همه حال در انتظار شماست. یک اجرا یا آزمایش گریِ اجتناب ناپذیر است. پیش […]